Privacyreglement JvanGzorg

Privacyreglement JvanGzorg

JvanGzorg opereert in Nederland via de website www.jvangzorg.com. JvanGzorg houdt zich aan de regels conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassingen van de WBP daarop.

Doeleinden gegevensverwerking

JvanGzorg verwerkt gegevens om gebruikers in de gelegenheid te stellen om informatie uit te wisselen met gebruikers binnen het platform, indien van toepassing worden uw gegevens ook gebruikt om facturen te sturen. JvanGzorg.com verwerkt dus de door de gebruikers opgegeven gegevens zodat de gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van onze diensten. JvanGzorg.com verwerkt ook alle overige gegevens die gebruikers middels correspondentie, profiel of telefonisch contact doorgeven. Daarnaast verwerkt JvanGzorg.com ook locatiegegevens en data omtrent gebruikers activiteiten op ons platform. JvanGzorg.com vind het belangrijk om uw gegevens met zorg en vertrouwelijkheid te behandelen. Inzage en correctie persoonsgegevens Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben gebruikers alle recht om gegevens met betrekking tot hen verzameld hebben in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot deactivatie@jvangzorg.com. Indien u geen prijs meer stelt op onze diensten kunt u zicht hiervoor ten allen tijd afmelden, dit kan via deactivatie@jvangzorg.com. Let op bij het gebruik van ons platform op het daarbij behorende privacyreglement. JvanGzorg verwerkt uw gegevens weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door derden worden behandeld.

Derdenverstrekking

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot JvanGzorg behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door JvanGzorg worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening en dan indien het enkel noodzakelijk is.Daarnaast is het mogelijk dat JvanGzorg op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. JvanGzorg zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Cookies

Om de website goed te laten functioneren, gebruikt jvangzorg.com cookies.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden. Deze kleine tekstbestanden plaatsen een website op de harde schijf van uw computer op het moment dat u deze website bezoekt. Het voornaamste doel van een cookie is dat u als websitegebruiker beter wordt onderscheiden van de ander websitegebruiker. Hierdoor ben u als bezoeker op elk bezochte website uniek. Cookies komt u meestal tegen op websites waar u dient in te loggen (registreren). Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft op een website terwijl u deze website gebruikt.

Privacy Cookies?

JVANGZORG.COM gebruikt cookies die versleuteld zijn en ook cookies afkomstig van derden voor gerichte marketingdoeleinden. Deze cookies onthouden uw interesses en voorkeuren op basis van uw gedrag op de website. Andere persoonsgegevens worden niet opgeslagen door cookies.

Cookies afmelden?

Middels cookies worden advertenties beter afgestemd op uw interesses en voorkeuren. Wilt u echter geen gebruik maken van cookies dan kan u deze uitzetten. Op het internet vind u websites met informatie over hoe u cookies kunt uitzetten op u webbrowser.

Disclaimer JvanGzorg.com

JvanGzorg.com heeft met grote zorg en nauwkeurigheid tijd besteed aan het verstrekken van juiste informatie omtrent het gebruik van deze website. JvanGzorg.com kan niet aansprakelijk noch verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele incorrecte en incomplete informatie. Updates en correcties zijn voorbehouden. Hou daarom onze gebruikers, privacy en cookies reglement in de gaten voor updates.