Privacyreglement JvanGzorg

Gebruikersreglement JvanGzorg

Welkom op jvangzorg.com, JvanGzorg is een nieuw initiatief op het gebied van eHealth. Dit platform heeft als doel om het gemakkelijker te maken om thuiszorg hulp te regelen. Cliënten kunnen op dit platform binnen een afgeschermde omgeving een thuiszorgmedewerker kiezen op bepaalde zoekcriteria. Onze service is voor cliënten gratis. Thuiszorgmedewerkers betalen een bepaald percentage over hun inkomsten die ze via ons platform hebben verkregen. Dit tarief staat vermeld onze folder voor thuiszorgmedewerkers. Om gebruik te kunnen maken van dit platform dien je akkoord te gaan met de regels vermeldt in dit gebruikersreglement.

1 Registratie

1.1. Als je lid wilt worden van jvangzorg.com , moet je minimaal achttien jaar zijn, of meerderjarig zijn in je provincie, regio of land. Minderjarigen mogen alleen gebruik maken van de service onder toezicht van een volwassene.

1.2. Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op jvangzorg.com en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders aan. Het is belangrijk dat je gegevens kloppen om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten op dit platform.

1.3. Je maakt niet meer dan één persoonlijke account aan.

1.4. Je houdt je contactgegevens correct en actueel.

1.5. Je deelt je wachtwoord niet met anderen, je verleent niemand toegang tot je account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden.

2 Gebruik van services

2.1 Je houdt je op jvangzorg.com niet bezig met (illegale) marketing.

2.2 Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan bij een account van iemand anders.

2.3 Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.

2.4 Je zult geen inhoud versturen die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.

2.5 Je gebruikt jvangzorg.com niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

2.6 Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van jvangzorg.com verstoord, overbelast of onmogelijk kan maken, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere functionaliteiten.

3 Geschillen

3.1 Thuiszorgmedewerkers op dit platform zijn niet in dienst van jvangzorg.com en opereren zelfstandig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van thuiszorgmedewerkers en eventuele schade voortvloeiend uit de diensten van thuiszorgmedewerkers. Geschillen tussen cliënten en thuiszorgmedewerkers dienen onderling opgelost te worden. U vrijwaart ons hierbij voor de acties van gebruikers en derden op dit platform.

3.2 Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of informatie op jvangzorg.com, dien je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op jvangzorg.com niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op ontvangt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van gebruikers.

3.3 Wij proberen jvangzorg.com ten alle tijden foutvrij en operabel te houden, echter zijn wij niet vrij van fouten en storingen dus kunnen wij geen garanties bieden.

4 Facturering

4.1 Thuiszorgmedewerkers verplichten zich enkel het betalingsplatform binnen jvangzorg.com te gebruiken om cliënten die via dit platform een afspraak gemaakt hebben te facturen. Jvangzorg.com heeft recht op een bepaald percentage(check ons folder voor het tarief) van elke factuur.

4.2 Thuiszorgmedewerkers kunnen gebruik maken van een betalingsplatform om facturen te sturen. Facturen dienen correct en volgens afgesproken bedrag te zijn, thuiszorgmedewerkers dragen er zelf zorg voor dat facturen juist zijn en binnen een redelijk termijn betaald worden.

4.3 Geschillen om openstaande facturen dienen gebruikers onderling te regelen.

4.4 Als thuiszorgmedewerker op dit platform gaat u akkoord met het percentage over de inkomsten verkregen uit dit platform die afgedragen worden aan JvanGzorg. Dit bedrag wordt automatisch verrekend met elk geinde factuur via het betalingsportaal op dit platform.

5 Beëindiging

5.1 Als je de letter of geest van dit reglement schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridisch risico voor ons creëert, kunnen we je toegang tot jvangzorg.com geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren, hiervoor dien je een mail te sturen naar deactivatie@jvangzorg.com.

6 Wijzigingen

6.1 Wijzingen in het gebruikersreglement zijn mogelijk, wij raden aan om geregeld het gebruikersreglement in de gaten te houden voor updates.

6.2 Bij wijzingen in tarieven worden thuiszorgmedewerkers vooraf op de hoogte gesteld en stellen wij mogelijkheid om deze aangepaste tarieven in te kijken en erop te reageren voordat de nieuwe tarieven van kracht worden. Deze tariefwijziging wordt minimaal een maand van te voren aangekondigd.

6.3 Wanneer je na melding van wijzigingen in onze voorwaarden, richtlijnen of beleidsregels onze diensten blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.